LIFESTYLE

Drie jaar samen: de meest gestelde vragen over mijn relatie

Time flies when you are having fun. Vandaag zijn Mister en ik alweer drie jaar samen. Waar blijft de tijd. In het begin was het allemaal onwennig en lastig. Ik had een vriendje, maar ik zag hem nooit. Inmiddels ben ik er aan gewend en kan ik nooit meer zonder hem. Deze relatie is niet voor iedereen te begrijpen en ik krijg er ook vaak vragen over. Daarom vandaag de meest gestelde vragen en de antwoorden. Kan ik iedereen voortaan lekker doorverwijzen naar mijn blog. Nee grapje. Ik vertel er graag over.

Time flies when you are having fun. Today it has been three years since my boyfriend and I started our relationship. Time really flies. At the beginning it was all strange and difficult. I had a boyfriend but he was not with me. Now I am totally used to it, and I can’t imagine I will ever live without my boyfriend. Not everyone understands our relationship and I get a lot of questions about. Today is a good day to answer the most asked questions. 

Ik hou van Ghana

Hoe hebben we elkaar ontmoet?

In 2013 heb ik twee maanden vrijwilligerswerk gedaan in een kindertehuis in Ghana. Op het terrein zat op de privéschool van het kindertehuis. Een basisschool waar de jongere kinderen van het tehuis heengaan, en er komen ook wat kinderen uit het dorp (er zit nog een basisschool in het dorp). Mister was leraar in de vijfde klas van de school, en daarom woonde hij ook op het terrein. We waren dus praktisch buren. Pas in de laatste week spraken we elkaar zonder dat anderen erbij waren en de allerlaatste avond sprong de vonk pas echt over (tenminste bij mij, naar zijn eigen zeggen was Mister verliefd op mij sinds het eerste moment dat hij mij zag).

Hoe en wanneer spreken we elkaar?

We spreken elkaar (bijna) elkaar dag via Whatsapp. Gemiddeld twee keer per week doen we een poging tot bellen via Viber. De kwaliteit daarvan is heel erg verschillend. Soms hoor ik alleen gekraak en wordt de verbinding steeds verbroken, soms is het net alsof hij gewoon vanuit Nederland belt en kunnen we uren bellen. Sinds kort is Mister ook weer op Facebook actief. Wie denkt dat ze in Afrika (generalisatie alert) geen internettoegang hebben, heeft het goed mis. Het contact is echt niet altijd zo goed geweest. In het begin was ik dolblij met één sms’je per week, en heb ik veel te veel geld uitgegeven aan bellen via Skype. Nu Mister een goede smartphone heeft is dat (gelukkig) allemaal voorbij. Hij heeft toegang tot internet doordat hij iets aanzet op zijn mobiel en als ie beltegoed heeft kan ie dan (bijna) overal op internet. De ene keer is het netwerk beter dan de andere keer, maar ik ben al lang blij dat ik niet meer zoveel geld hoef te betalen om zijn stem te horen.

Hoe vaak zien we elkaar?

Ik ben een paar weken per jaar in Ghana, maar ik zie een stijgende lijn. In 2014 ging ik voor het eerst terug, voor 6,5 weken. Daarvan was ik één week terug op mijn vrijwilligerswerkproject. In 2015 ben ik voor zeven weken bij Mister geweest, en de laatste keer was begin dit jaar voor vijf weken. Doordat ik fulltime studeer kon ik alleen maar in de zomervakantie (met uitzondering van de laatste keer). Ik ga nu bijna de eindfase van mijn studie in, dus dat betekent nog veel stages lopen en misschien kan ik dat combineren met bezoekjes aan Ghana. Zou perfect zijn.

Welke taal spreken we met elkaar?

Engels. Mister spreekt prima Engels, net als de meeste jongeren in Zuid Ghana. Hij spreekt ook Twi, de meest gesproken lokale taal die ik graag wil leren. Ik spreek het een beetje, en hij spreekt een heel klein Nederlands.

Hoe oud is Mister en wat doet ie in het dagelijks leven?

Begin deze maand is hij 26 geworden. Of dat zijn echte leeftijd is, is trouwens niet helemaal zeker. Ghanezen houden het niet zo nauw met hun leeftijd. Bij een geboorte in het ziekenhuis wordt soms de datum waarop het kind naar huis gaat vermeldt als de geboortedatum of het jaartal wordt verkeerd geschreven. Geen probleem, doen Ghanezen helemaal niet moeilijk over. Tot vorige week werkte hij vijf dagen per week in een winkel ergens in West-Ghana. Op dit moment verblijft hij is ons huis in Winneba, omdat de universiteit over twee weken begint. De komende vier jaar studeert hij Geschiedenis aan de universiteit. Een bijbaantje is in Ghana niet gebruikelijk, dus ik denk dat ie ook een tijd niet gaat werken.

Is Mister al eens in Nederland geweest?

Nee. We hebben vage, amper uitgesproken plannen voor volgende zomer maar daarvoor moet hij eerst wel zijn paspoort in orde maken. Daarna moeten we uitzoeken wat hij nodig heeft voor een visum en hoe we ervoor gaan zorgen dat de kans zo groot mogelijk is dat hij bij de eerste visumaanvraag toestemming krijgt. Als we echt voor volgende zomer een aanvraag gaan doen, hoor je dat natuurlijk via mijn blog. Dan ga ik uitgebreid verslag doen van de procedure en onze ervaringen. Alles wat ik nu kan zeggen over het visum aanvragen is gebaseerd op verhalen van anderen.

Hoe zien we onze toekomst samen?

Ik ben (als het goed is) over anderhalf jaar afgestudeerd, en Mister is dan nog bezig met zijn studie. Na mijn afstuderen wil ik misschien nog een verre reis maken (naar bijvoorbeeld Latijns-Amerika, maar ik heb ook interesse in andere Afrikaanse landen of misschien wel Nepal -ideeën genoeg zoals je ziet-) of een tijdje werken. Met hopelijk genoeg geld op zak wil ik het graag proberen in Ghana. Ja, emigreren. Mister zou ook graag in Europa willen wonen (dit idee heeft ie pas sinds een jaar, no worries) maar ik wil hem eerst op een toeristenvisum hierheen halen voordat we daar besluiten over nemen. Ik weet zelf niet zo goed wat ik in Europa zou willen doen, en ik weet ook niet zo goed wat hij hier kan doen. Zijn universiteitsdiploma is in Ghana veel waard en geeft mogelijkheden tot een beter betaalde baan dan alleen een middelbare schooldiploma, dus ik vind het zonde om dat maar “weg te gooien” door in Europa te komen werken. Zijn diploma zal in Europa namelijk niet heel veel waard zijn. Mochten we dan toch op Europese bodem terecht komen, dan wil ik Berlijn wel overwegen.

Wanneer zien we elkaar weer?

Eind oktober! Ik ga voor drie maanden in Ghana wonen om stage te lopen, vrijwilligerswerk te doen, aan mijn bedrijf te werken, te reizen en natuurlijk verhalen te delen via dit blog. Mister en ik gaan samenwonen in Winneba.

Woon ik in Ghana bij Mister?

Eind oktober gaan we dus samenwonen in Winneba. Daar hebben we een huis gehuurd. De andere drie keer dat ik voor hem naar Ghana kwam woonden we samen in Bawjiase. Zijn familie heeft daar een compound (een groepje huizen bij elkaar) waar hij ook een kamer heeft en daar slapen we dan. Daarnaast bezoeken we veel familie en reizen we samen door Ghana.

Hebben jullie “last” van cultuurverschillen?

Ik heb last zelf tussen aanhalingstekens gezet omdat ik het niet als een last zie. Natuurlijk zijn er verschillen, maar ook bij een Nederlands koppel ervaar je verschillen. Bij ons iets extremer natuurlijk, maar ik heb er absoluut geen last van. Ik vind het eigenlijk wel leuk om de wereld ook eens vanuit een andere gedachtenwereld te benaderen. Wat dat betreft is een relatie met iemand uit een totaal andere cultuur een absolute aanrader.

Wat ga je doen als je een andere leuke jongen ontmoet?

Hetzelfde als wat ik zou doen als mijn vriend mijn buurjongen was. Als die jongen het waard is om Mister te laten gaan, dan doe ik dat. Moet die andere jongen wel van heel goede huizen komen hoor, dus dat gebeurt niet zo snel. En dat zelfde geldt voor andersom. Ik vertrouw Mister volledig dat ie alleen voor mij gaat, en als ik dat vertrouwensgevoel niet zou hebben zou het sowieso raar zijn dat ik nog bij hem ben.

Zitten er dingen tussen die je echt niet verwacht had? Of heb je nog andere vragen? Laat het me weten, en misschien komt er nog een deel twee.

Liefs, Jennifer

How did we met?

I did volunteer work in 2013 in a children’s home in Ghana. On the terrain is also a private primary school. The youngest children of the children’s home are going there to school, and also some other kids from town (there is another primary school in the village). My boyfriend was the teacher of class five, and he also lived at the terrain. We were neighbours. In my last week we had a “date” together without anyone else, and my last evening it was firework hahaha.

How and when do we talk?

We talk to each other (almost) every day through Whatsapp. I think once or twice a week we try to call on Viber. The quality from that app is very different every time. Sometimes I only hear crash and the connection is bad, and sometimes it is like my boyfriend is in Holland. Recently my boyfriend is also back on Facebook. Who thinks that Africans (generalization alert) don’t have any access to Internet now knows he is completely wrong. It was not always as good as now. In the beginning I was very happy when he send me text once a week and I spend too much money on calling on Skype. After some time he bought a smartphone so these times are over. There is access to Internet when you buy a local sim card and put money on it. In the most areas (I didn’t try the north) you can go on Internet. It is not always very good, but most of the times Facebook and Instagram are working.

How often do we see each other?

I am a couple of weeks in Ghana every year, but I see an upward trend. The first time I went back was in 2014 for 6,5 weeks, then in 2015 for seven weeks. This year I’ve already been there for five weeks, and next time will be in two months (for three months). Because I am a fulltime student I could only go in the summer holiday (except for last time). I am now preparing for my (kind of) final years, so there is more space to combine my education and visits to Ghana (for example the internship I am going to do).

What language do we speak?

English. My boyfriend speaks fine English, like most of the youngster in South Ghana. He also speaks Twi, the most spoken local language and I want to learn it. I already speak a bit, and he also speaks some words Dutch.

How old is your boyfriend and what is he doing (like work/study)?

He turned 26 the beginning of this month. It is not really sure if this is his real age. Ghanaians don’t really care about age. When a baby is born in a hospital sometimes they use the day that they are allowed to go home, as the birth date. Sometimes they write the birth year wrong, but no one cares. Until last week my boyfriend worked for five days a week in a store somewhere in the western part of Ghana. At this moment he is in our house in Winneba, because his university will start really soon. The next four years he will study history. In Ghana it is not very usual to have a studentjob beside your study, so I don’t think he will work while studying.

Has your boyfriend been to Holland before?

No. We have vague, barely pronounced plans for next summer but before that time he has to make his passport ready. After that we have to find out to apply for the visa and how to make the chance as big as possible that he will get it the first time. If we will really go for it next summer, I will of course let you know on my blog. Then I will tell you everything about the procedure and our experiences. Everything I can tell you ow about the visa is all based on experiences from other people.

How do we see our future together?

I (hopefully) am graduated in 1,5 years time, and by that time my boyfriend is still studying. After my graduation I may go for another long trip (maybe Latin-America, or other African countries but I would also like to visit for example Nepal –you see, I have enough ideas-). Or just work for a while. Hopefully I have enough money by then because I want to try it in Ghana. Yes, I want to emigrate. I know my boyfriend would like to try it in Europe (he came with this idea a year ago, so no worries) but at first I want him to show my country and continent before we make that happen (that visa is a lot more difficult than a tourist one). I don’t know what to do in Europe, and also for him I don’t know what he can do here. His university degree is very special in Ghana and he can get better jobs, so I think it is a waste of effort when he comes to Europe with that degree. I will not be the same level as the European university degrees, so he probably has to do the studies again. But if we are going to try it, I would give Berlin a chance.

When do we see each other again?

End of October. I am going to live in Ghana for three months. I will do my internship, do volunteer work, work at my own company and of course I will share my stories with you on my blog. Beside that we also want to travel in the country. We are going to live together in Winneba.

Do I live with my boyfriend when I am in Ghana?

So the end of October we are going to live together in Winneba. We rent a house there. The other three times we lived together at his family’s compound (some houses together). Beside that we visit family and travel through the country.

Do you have troubles because of the culture difference?

I don’t want to say troubles, because I don’t see it like that. Of course we have differences, but also when you are a couple in the Netherlands there are difference between you and the one you are having a relationship with. Of course our difference are bigger because of two completely different world, but I don’t see that as a problem. I like it to think about things different because my boyfriend sees the world different than me. When it comes to that a relation with someone from a different culture should go on your bucketlist.

What will you do when you meet a nice other boy?

The same when my neighbour was my boyfriend (it has nothing to do with distance). If the boy is worth it to let my boyfriend go, I will do it. But I don’t think that will ever happen. That other boy has to be really perfect before I will. And this applies in reserve. I trust my boyfriend 100% that I am his only one. If I wouldn’t have this trust, why should I still be with him…

You Might Also Like

16 Comments

 • Reply
  Sabine
  25 augustus 2016 at 13:51

  Gefeliciteerd! Leuke opzet zo met vragen en antwoord. Ik wist de meeste dingen al, maar dat maakt niet uit. Leuk nog eens te lezen hoe het is begonnen 🙂 Dat van zijn leeftijd is wel nieuw trouwens, wist ik niet, Echt apart! Hij zou dus ook gewoon 3 jaar ouder of jonger kunnen zijn… al denk ik het niet als hij net begint aan de universiteit. Leuk stel zijn jullie en ik wens jullie alle geluk!

  • Reply
   Jennifer
   25 augustus 2016 at 17:53

   Het zou kunnen ja, maar wat maakt het uit 😉 Dankjewel!

 • Reply
  Elaintje
  26 augustus 2016 at 02:35

  Gefeliciteerd met jullie samenzijn! Leuk om de antwoorden te lezen en spannend dat je al zo snel weer naar Ghana gaat. Kunnen jullie trouwens niet beter gewoon via WhatsApp bellen. Ik heb ooit Viber geprobeerd en dat er ook snel weer afgegooid haha. Werkte voor geen meter. Was wel jaren geleden hoor.

  • Reply
   Jennifer
   26 augustus 2016 at 08:53

   Via Whatsapp kan wel, maar dat is bij ons juist superslecht. Viber werkt bij ons beter 🙂

 • Reply
  Claire
  26 augustus 2016 at 20:55

  Wat leuk om te lezen. Ik heb je blog via via gevonden maar ben fan! Een vriendin van mij heeft ook een lange afstandsrelatie dus ik vind het heel interessant om te lezen. Als buitenstaander denk je al snel: “Doe niet zo moeilijk, zoek gewoon een Hollandse vent”. Maar liefde is liefde natuurlijk :’)

  • Reply
   Jennifer
   26 augustus 2016 at 23:08

   Bedankt voor je reactie 🙂 Haha is zo, en zó moeilijk is het allemaal niet. Alleen een beetje anders 😉

 • Reply
  Kim
  28 augustus 2016 at 13:03

  Super leuk! 🙂 Allemaal wilde plannen op nog een relatief jonge leeftijd. Fijn dat je je grote liefde hebt gevonden en dat dat niet in Nederland is, tsja dat is dan maar zo, haha! 🙂

  • Reply
   Jennifer
   28 augustus 2016 at 13:07

   Vind ik nou ook! Bedankt voor je reactie 🙂

 • Reply
  Marjolein
  28 augustus 2016 at 13:35

  Wat leuk om te lezen! Ik was al heel curieus naar je verhaal 🙂

  • Reply
   Jennifer
   28 augustus 2016 at 13:47

   And here it is! Mocht je nog meer vragen hebben (of over Ghana in het algemeen) dan hoor ik het graag. Voor mij is het allemaal zo normaal dat ik soms denk “ehhh weet je dat niet?” dus ik weet soms niet zo goed of wat ik schrijf overbodig is (omdat het zo logisch is) of dat het voor andere mensen juist wel interessant is. Hoor graag wat mijn lezers ervan vinden 🙂 En bedankt voor je reactie!

 • Reply
  Birgit
  28 augustus 2016 at 14:06

  Gefeliciteerd. Ik vind het knap dat je zo’n relatie kan onderhouden. Persoonlijk zou ik het niet kunnen, maar bij echte liefde is natuurlijk niks onmogelijk.

  • Reply
   Jennifer
   28 augustus 2016 at 14:10

   Het is ook niet mijn voorkeur 😉 Maar het is zoals het is. Bedankt voor je reactie!

 • Reply
  Yvonne
  29 augustus 2016 at 13:25

  Wat een heerlijk vooruitzicht dat je in oktober weer die kant op gaat en elkaar wat langer kunt zien. Lijkt me best lastig soms, die afstand. Lekker aftellen nu dus en dan een hele fijne tijd samen hebben.

  • Reply
   Jennifer
   29 augustus 2016 at 13:27

   Ja heel fijn! Dankjewel 🙂

 • Reply
  sherry
  4 september 2016 at 00:09

  Gefeliciteerd ik ben blij voor je.

  • Reply
   Jennifer
   4 september 2016 at 09:27

   Dankjewel 🙂

  Leave a Reply